Lielākajai daļai cilvēku apziņa atrodas pastāvīgā nožēlā par pagātni, kuras vairs nav, kā arī sapņos vai bailēs par nākotni, kuras vēl nav (tāpēc, ka bailes vienmēr ir nākotnē). Bet vienīgā realitāte ir tagadne, kas ir kā smalka lenta, kas atdala vienu no otras. Rodas jautājums, vai šie cilvēki vispār dzīvo? Dzīvojot nekur, viss arī beidzas ar neko.

Bet liela māksla Jogā ir noslēpta spējā dzīvot šajā smalkajā lentā, dzīvot tajā, kas reāli notiek katrā laika sprīdī, un kas, patiesībā ir īstenā dzīve, kur rodas un realizējas Karma.

Pēc nodarbību materiāliem “Pratīkšana Joga – māksla dzīvot tagadnē – šeit un tagad”.