HOMAS, PŪDŽĀS, ABHIŠEKAS

Homas, Pūdžās un Abhišekas ir senākie Sanātana Dharmas instrumenti, kas ir integrālās daudzlīmeņu UPĀJU sistēmas neatņemama sastāvdaļa. Upājas ir Vēdiski un Tantriski līdzekļu, ar kuru palīdzību cilvēks var izlabot savu Karmu, risināt jebkādas problēmas dažādās dzīves jomās, kā arī sasniegt savus mērķus un attīstīties.

Zemāk ir apkopotas tuvākās kolektīvās Homas, Pūdžās un Abhišekas par sekojošām tēmām:

Atmaksas iemesls