Cilvēkiem, kas nodarbojas ar Jogu, ar Tantru vai Vēdisko tradīciju ir attiecīgi jāizmanto pareiza terminoloģija. Atgādinu, ka Sanātana Dharmā, un tieši tā saucas Jogas, Tantrisko un Vēdisko zināšanu kpums, ir jāizmanto terminoloģija Sanskritā.
Ļoti bieži nākas dzirdēt vārdu “Rišikeša”. Tas ir nepareizi. Patiesībā, ir jāsaka Hrišikeša ह्ऋिषीकेश, tieši tā tas ir jāizrunā pareizi. Vārds veidojas no Hrišikā ह्ऋिषीक un Iša ईश divu vārdu savienojuma. Pēc līdzskaņu savienošanas likumiem Sanskritā, ko sauc par Svara Sandhi स्वार सन्धि, kad šie divi vārdi apvienojas kopā, tad “i+a” pārvēršas par “е” – Hrišika + Iša= Hrišikeša. Hrišika ह्ऋिषीक Sanskritā nozīmē jutekļus un Iša ईश- valdnieks, tas ir kopā – jutekļu Valdnieks un tas ir viens no Višnu vārdiem. Nu un ja jau esam pavisam pedantiski, tad arī skaņa “r” ir jāizrunā citādi. Diemžēl, latviešu valodā, kā arī citās eksistējošajās valodās vienkārši nav dažu skaņu, kas pastāv Sanskritā. Pareizi “r” skaņa šajā vārdā ir jāizruna paceļot mēli uz aukslējām, tā saucamajā trešajā pozīcijā मुर्धन्य.
Centieties vienmēr runāt pareizi – tā ir laba Karma, īpaši par šo tēmu.

Šivas lekcijas Sanskrita apgūšanā “Sanskrta Šikšā – fonētika”