Domāju, ka šis jautājums un mana atbilde uz to, būs daudziem interesanti. 
JAUTĀJUMS:

Šiva, lūdzu, izskaidrojiet šādu jautājumu. Kāda ir saikne starp Jogu (vai Sanatana Dharmu) un hinduismu? Hinduismā ir ietverti tie Karmas transformācijas līdzekļi, kurus mēs mācāmies pie Jums – Mantras Sanskritā, Pūdžas, Homas. No otras puses, mūsdienās hinduisms ir reliģija. Nesen dzirdēju par sevi sakām, ka “aizraujos ar hinduismu”, un tas bija teikts, pamatojoties uz to, ka es skaitu Mantras. Būšu pateicīga, ja Jūs izskaidrosiet, kur ir tā robeža, kāda ir atšķirība starp hinduismu un Jogu.
/Jūlija/

ATBILDE:
– Om Juļa, hinduisms ir Vēdisma moderna forma. Patiesībā tā nav reliģija šī vārda tiešā nozīmē, bet dzīves organizācijas un reglamentācijas sistēma saskaņā ar principiem, kas ir gan Vēdu, gan hinduisma pamatā. Bet formāli tā ir reliģija, jo cilvēkiem nav cita vārda tā apzīmēšanai un klasificēšanai.
Toties Joga ir Vēdisma un Tantrisma, kā arī attiecīgi hinduisma, praktiska sistēma, ar kuras palīdzību cilvēks iepazīst Dievu, un var tikt izmantota neatkarīgi no reliģiskās piederības.