Saskaņā ar Ājurvēdu pavisam pastāv pieci iemesli, kas izraisa visdažādākās slimības.
 
1. कर्म Karma.
Te visss ir skaidrs.
 
2. असात्म्येन्द्रियार्थ Asātmjendrijārtha.
Šis vārds sastāv no trim vārdiem: Asātmja – nevesels, nedabīgs; Indriji – uztveres orgāni un Ārtha -izmantošana. Tas ir nepareiza uztveres orgānu izmantošana.
 
3. प्राज्ञापराध Prādžnāparādha. Te ir divi vārdi: Prādžnā – saprāts, gudrība, pareizs spriedums. Aparādha – noziegums, kļūda, vaina. Uzminiet, ko tas nozīmē.
 
4. काल Kāla un देश Deša. Kāla – laiks, sezona un Deša –reģions, vieta. Citiem vārdiem – laika apstākļi un reģions.
 
5. आम Ama – nepārstrādāta barība.
 
Sīkāk par šo tēmu skatieties: