Visiem, kas nodarbojas ar Jogu, zināms, ka Prānājāma ir veselīga. Un tas patiešām tā ir, jo Rupjā vai fiziskā ķermeņa līmenī, ko Sanskritā tā arī sauc स्त्हूल शरीर – Sthula Šarira, Prānājāma palielina skābekļa daudzumu asinīs, ar visām no tā izrietošajām, labvēlīgajām sekām. Smalkā vai Astrālā ķermeņa līmenī, Sanskritā सूक्श्म शरीर, tā palielina Prānas vai universālās enerģijas daudzumu, kas ir materiāls, no kā veidots viss mūsu dzīvē.

Bet pats svarīgākais notiek Karana Šarira सूक्श्म शरीर vai Iemeslu ķermeņa līmenī, kurā atrodas cilvēka Karma. Ir tā, ka cilvēka apziņa un ķermenis visciešākajā veidā ir savā starpā saistīti ar elpošanu. Patiesībā, kamēr mēs elpojam, mēs dzīvojam, bet tas, ko cilvēks jūt, vai par ko domā, uzreiz atspoguļojas viņa elpā, un otrādi, regulējot elpošanu mēs regulējam savu apziņas stāvokli.

Vidēji cilvēks elpo apmēram 20 reizes minūtē, bet uzbudinājuma stāvoklī vēl vairāk. Cilvēka elpa ir viņa dzīves pamata ritms, dzīve iesākas ar pirmo ieelpu un beidzas ar pēdējo izelpu.

सनातन धर्म Sanatana Dharmā cilvēka dzīves ilgumu nosaka tai atvēlētais ieelpu un izelpu skaits, jo atrāk cilvēks elpo, atrāk nolietojas un…

Un vēl, elpojot izpaužas cilvēka Karma. Tas nozīmē, ka tas, kas notiek cilvēka dzīvē, visi tās notikumi, ir viņa Karmas izpausme, bet Karma, savukārt, ir atkarīga no tā, kā šis cilvēks elpo. Tas nozīmē, ka elpošana ieslēdz vai izslēdz noteiktas Sanskaras संन्स्कार (cilvēka Karma viņa apziņā ierakstīta Sanskaru veidā), bet tās iesāk notikumu sākuma mehānismu (“Kas ir Karma. Kā veidota cilvēka apziņa. Viņa trīs ķermeņi. Kā un kāpēc notiek dzīves notikumi “).

Tas, kā jūs elpojat nosaka to, kas un kā notiks jūsu dzīvē. Pēc šī principa ir veidota Svāra Joga – slepena notikumu un to rezultātu izmaiņas sistēma (“Svāra Joga”).

Kad cilvēks elpo ātri, tas nozīmē, ka viņš ir uzbudināts vai satraukts. Šajā brīdī viņa apziņā dominē वात दोष Vata Doša, kas rada 80% visu dzīvē pastāvošo slimību un problēmu, un tādēļ, atrodoties Vatas ietekmē, cilvēks, no vienas puses pieņems nepareizus lēmumus, bet no otras, viņa dzīvē būs negatīvi notikumi.

Kā viens no rezultātiem nodarbojoties ar Pranajamu ir palēnināta elpošana, kas nomierina apziņu, kas, savukārt, aktivizē pozitīvās Sanskaras, un rezultātā – pozitīvus notikumus dzīvē. Novērots, ka pēc Prānājāmas prakses elpošanas biežums samazinās līdz 10 un mazāk reizēm minūtē. Tāpēc, ja jūs vēlaties izmainīt sevi un savu dzīvi, tad Prānājāmas prakse ir praktisks veids, kā to sasniegt.

ŠIVAS VIDEO-LEKCIJAS PRĀNĀJĀMĀ UN LAIJA JOGĀ:

“Laija Prānājāma – sistēma, kas iznīcina negatīvās sanskarah un risina dažādas dzīves problēmas.”
“Laija Prānājāma iesācējiem – sistēma, kas izmaina Karmu un risina dažādas dzīves problēmas”

PRĀNĀJĀMAS UN LAIJA JOGAS NODARBĪBAS ŠIVAS CENTRĀ:

“Laija Prānājāma iesācējiem – sistēma, kas izmaina Karmu un risina dažādas dzīves problēmas”
“Doša Nivarana Prānājāma दोषा निवारण प्राणायाम”