Vārds “līdzcietība” ir cēlies no divu vārdu savienojuma – “līdz”, kas nozīmē “kopā” un “ciešanas”, tas ir, ciešanas kopā ar kādu.

Cilvēka dzīve ir viņa personīgās Karmas atspoguļojums, citiem vārdiem, pats cilvēks ir savas dzīves veidotājs, un tātad visas viņa ciešanas ir viņa personīgo kļūdu, Karmas un dabas Likumu pārkāpumu rezultāts, jo ciešanas rodas tikai vienīgi šo kļūdu un pārkāpumu dēļ.

Tas nozīmē, ka kāds cieš savas vainas vai muļķības dēļ, vai tāpēc, ka viņam patikt ciest, bet jūs ciešat kopā ar viņu kompānijas pēc. Kam no tā kļūst labāk? Sākumā cieta viens cilvēks, tagad cieš divi un vairāk, bet problēmas atrisinājuma kā nebija, tā nav. Kāda jēga no tās, tā saucamās līdzcietības, ja aiz līdzcietības neseko nekāda reāla palīdzība?
Ir jāsaprot, ka līdzcietība nav reāla palīdzība. Patiesa palīdzība ir ciešanu cēloņa atrašana un to novēršana.

Jebkuru dzīves situāciju, kurā ir nokļuvis cilvēks, viņš ir pats radījis, un tātad, tā viņam ir optimāla vai, citiem vārdiem, tā nes sevī kādu vēstījumu un uzdevumu šim cilvēkam. Tādu uzdevumu atrisinājums arī ir viņa attīstība. Ir jāsaprot, ka līdzcietība nav reāla palīdzība. Patiesa palīdzība ir ciešanu cēloņa atrašana, tā uzdevuma un vēstījuma, kuru tas nes. Cilvēkam ir jāpalīdz tikt galā ar situāciju, izdarīt pareizus secinājumus un uzsākt pareizus soļus uz tā atrisinājumu.

Kopīga asaru liešana un savstarpēja puņķu slaucīšana nepalīdzēs nevienam, tā tikai padziļinās situāciju, radot cilvēkā upura sajūtas attīstību viņam paustā žēluma dēļ, kaut gan patiesībā viņš nav upuris, bet šīs situācijas autors, jo viņa dzīve ir viņa paša radītās Karmas atspoguļojums.

Patiesa palīdzība noslēdzas tajā, lai liktu cilvēkam saprast viņa ciešanu patieso nozīmi; paskaidrot viņam, ka viņš nav apstākļu upuris, bet pats tos rada; cilvēkam ir japalīdz tikt galā ar situāciju, izdarīt pareizus secinājumus un uzsākt pareizus soļus pie tās atrisinājuma.
Jebkura situācija nes sevī dziļu apmācības jēgu un to caurstrāvo Dieva mīlestība un mierinājums. To izprast arī ir cilvēka galvenais uzdevums, bet paskaidrot – patiesa līdzcietība.

Skatīties vairāk: “Par taisnīgumu, žēlsirdību, līdzjūtību un labdarību”.