Par Mums

Laipni lūdzam Šivas Centrā

Mēs strādājam tikai un vienīgi Sanātana Dharmā. Mēs neizmantojam nekādas mūsdienu tehnikas viena vienkārša iemēsla dēļ: lai paiet pieci tūkstoši gadu un ja vismaz viena no šīm tehnikām paliks, iespējams tā mani ieinteresēs, tomēr faktiski jau pēc dažiem gadiem par tādām tehnikām neviens vairs neatceras.

Sanātana Dharma saka, ka vislabākais pārbaudījums ir pārbaudījums ar laiku. Parampara šo pārbaudījumu ir izturējusi un tāpēc šodien tā pārstāv to pašu, ko daudzus tūkstošu gadu atpakaļ. Un visbeidzot, tā nav cilvēka prāta auglis, bet ir Dievišķās atklāsmes rezultāts, kas pats par sevi ir absolūta garantija. Patiess ir tas, kas mūžīgs. Kā arī savā darbā mēs neizmantojam citas austrumu tehnikas un okultisma prakses, jo tās ir pavisam citas un ar Sanātana Dharmu nesaistītas sistēmas, ja tajās iedziļināties.

Nodarbību veidi

Drīz būs jau 30 gadu, kopš es pasniedzu Radža, Džnani, Karma, Bhakti, Hatha, Mantra, Tantra, Kundalini, Svara, Nada Jogu, Ajurvēdu (vēdiskā zinātne par cilvēka dzīves organizāciju saskaņā ar Visumadabiskajiem likumiem), Džjotiša Vēdu (vēdiskā astroloģija), Vaštu Šastru, Stapatja Vēdu un Šilpa Šastru (vēdiskā arhitektūra un dizains kā zinātne par formām un telpu un to ietekmi uz cilvēka dzīvi), kā arī Sankhja Šastru(vēdiskā numeroloģija), Hasta Samudrika Šastru (vēdiskā hiroloģija),Mukha Samudrika Šastru (vēdiskā fiziognomika), Pada Samudrika Šastru(vēdiskā zinātne par cilvēka kāju uzbūvi), Upaiju un Pudžu norises tehniku (speciālas vēdiskās procedūras un rituāli) un citus vēdisko zināšanu aspektus un izmantoju tos, konsultējot cilvēkus.

Mēs bijām pirmie, kas iesāka Jogas pasniegšanu

Mēs bijām pirmie, kas iesāka Jogas un citu vēdisko zinību pasniegšanu Latvijā. Visu šo gadu laikā caur mani ir izgājuši desmitiem tūkstoši cilvēku, kas lielākā vai mazākā mērā ir pievienojušies vēdiskajām zināšanām un uzkrāta milzīga praktiskā pieredze. Kad es sāku pasniegt SanatanaDharmu, tad tādus vārdus, kā Ajurvēda vai Džjotiša Vēda pie mums praktiski neviens nezināja, šodien tos pazīst arvien vairāk un vairāk cilvēku.

Manā darbā man palīdz mani skolnieki. Liels paldies viņiem par to. Viņi visi jau ilgus gadus mācās pie manis un ir ieguvuši paši savu personisko pieredzi, strādājot mūsu Centrā, ienesot tā darbā daudzkrāsainu individualitāšu paleti. Darbs Centrā – tā ir lieliska iespēja ātrai apziņas attīstībai, iespēja apzināties sevi kā personību un unikāls veids, kā atstrādāt un uzlabot savu Karmu. Tāpat tā ir reāla un konkrēta palīdzība cilvēkiem, kas jau pati par sevi ir laba Karma.

Esmu pārliecināts, ka Jogasprakse palīdzēs katram cilvēkam, kam tā kļūs par dzīvesveidu, atrisināt viņa problēmas un padarīs patiesi laimīgu.

Atmaksas iemesls