Daudzi cilvēki jau ir sākuši, un iespējams ne reizi vien vai vēl tikai grasās sākt “jaunu dzīvi”. Pašā šajā vēlmē nav nekā slikta, tieši otrādi, jauna dzīve tas vienmēr ir labi, ja tā ir patiešām jauna un, pats galvenais, labāka nekā iepriekšējā. Bieži vien cilvēkiem liek sākt “jaunu dzīvi” kaut kas slikts viņu ”pagājušajā dzīvē”, no kā viņi grib atbrīvoties un dzīvot turpmāk bez tā. Bet te ir divi ļoti svarīgi apstākļi, par kuriem cilvēki nekad neaizdomājas.

Pirmkārt: svarīgākais ir tas, ka cilvēka dzīve ir viņa apziņas atspoguļojums un, pirmkārt, viņa Karmas un, ja viņš vēlas, lai viņa dzīve kļūtu patiešām jauna un labāka, viņam ir jāmaina sava Karma un tad tā kļūs patiesi jauna. Ja, savukārt, viņš nemaina savu Karmu, tad viņa “jaunā dzīve” būs ”vecās” turpinājums.

Otrkārt: pagājušās, tagadnes un nākamās dzīves nerodas no nekurienes un neaiziet nekurienē, tās visas atrodas mūsu apziņā, vēl jo vairāk, mūsu apziņa ir veidota no tām. Cilvēks, kas neatceras sevi un nezina savu pagātni tiek saukts par zombiju, jo atmiņa tas arī ir pats cilvēks. Ja jūs noliedzat kaut ko savā dzīvē vai gribat no tā atbrīvoties, tad tas nozīmē sevis daļas iznīcināšanu, kā ja vien jūs ienīstu savu labo roku vai kreiso kāju un atcirstu tās. Nevelti saka: kas izšaus ar pistoli pagātnē, uz to pagātne izšaus ar lielgabalu.

Mūsu pagātne – tā ir daļa no mums un, ja mēs nepieņemam kaut ko pagātnē, tad tas nozīmē, ka mēs nepieņemam sevi un cīniņš ar pagātni pārvēršas cīniņā ar pašu sevi. Patiesībā nav nedz pagātnes, nedz tagadnes, nedz nākotnes, bet ir mūžīgais Tagad, kur atrodas visas mūsu pagājušās un nākamās dzīves un mēs nevaram, principā un par laimi, tās iznīcināt un sākt visu no sākuma. Jo visas mūsu dzīves, gan pagājušās, gan esošās, gan nākamās pārstāv vienotu integrālu veselu – nepārtrauktu Laika kontinuumu, kurā mēs nevaram nekā mainīt pagātnē, bet varam transformēt mūsu dzīvi nākotnē, mainot mūsu Karmu tagadnē, ar noteikumu, ka mēs iegūstam mācību no mūsu pagātnes. Vajag nevis atbrīvoties no pagātnes, bet izprast un iemīlēt to, jo tā taču ir daļa no mums un pēc tam mainīt sevi, nevis pagātni. Tas arī kļūs par Īstas Jaunas Dzīves ķīlu, Jaunas Dzīves, kas balstās mīlestībā un jauncelsmē, nevis naidā un sagrāvē.

Panākumu jums tajā!

Guru Šiva Vākja Siddha Baba