Bieži nākas dzirdēt teicienu “katram ir sava patiesība” vai “katram ir taisnība pa savam”. Īstenībā patiesība nevar būt “tava”, “mana” vai “jūsu”. Patiesība ir vienmēr viena – objektīva īstenība, kas ir laika pārbaudīta, tādēļ tā arī tiek saukta par patiesību. Savukārt tas, ko cilvēki sauc par “mana patiesība” un “tava patiesība”, ir tikai viņu personīgais viedoklis un uzskats par notikumiem – ja tas tiks apstiprināts laika gaitā, tā būs patiesība.
Guru Šiva Vākja Siddha Baba