Sanātana Dharmā pastāv pieci vislielākie grēki:

1) Slepkavība.

2) Zagšana.

3) Alkohola un narkotiku lietošana.

4) Necieņa pret Guru.

5) Draudzība vai saskarsme ar tiem, kuri veic pirmos četrus.