Privātuma Politika

Šī politika stājas spējā 2018.gada 25.maijā

Datu drošība
Šivas centrā mēs esam apņēmušies gādāt par Jūsu personas datu drošību un apstrādāt tos saskaņā ar mūsu juridiskajām saistībām. Šajā Konfidencialitātes politikā ir detalizēti izklāstīti mērķi, kādiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus, ar kuriem mēs dalāmies ar tiem, kādas tiesības Jums ir saistībā ar šiem datiem un viss pārējais, ko mēs uzskatām par svarīgu.

Tālāk dokumentā ir aprakstīts, kā tiek apstrādāti Jūsu personas dati, kad Jūs izmantojat Šivas centra digitālos produktus un pakalpojumus mūsu vietnēs Shiva Center, Shiva Yotish Pro, Joga Tantra Mates un Shiva Blog.

Kas mēs esam?
Mēs Šiva centrā nodarbojamies tikai ar Sanatana Dharmas tradīciju. Mēs neizmantojam citas mūsdienīgas sistēmas ļoti vienkārša iemesla dēļ: lai paiet 5000 gadu, un, ja kaut viena no tām joprojām eksistēs, iespējams, es par to ieinteresēšos. Bet patiesība ir tāda, ka neviens to vairs neatceras jau pēc pieciem gadiem.

Sanatana Dharma jeb Parampara ir vēdisko zināšanu sistēma, kuru es pētu jau vairāk kā 40 gadus, un tā ir kļuvusi par manu dzīvesveidu un darbu. Mūsu lekcijās un praktiskajās nodarbībās pasniegtā Parampara ir sena integrāla sistēma, kas ietver zināšanas par visām cilvēka dzīves jomām un aktivitātēm, kuras esmu apguvis dažādās valstīs – Indijā, ASV, Kanādā, Lielbritānijā, Holandē un citās. Es saku: “Ja vēlaties kaut ko pārbaudīt, pārbaudiet to ar laiku”, jo patiesas lietas saglabājas mūžīgi. Parampara ir izturējusi šo pārbaudi, un šodien tā ir tāda pati kā pirms tūkstošiem gadu. Un pēdējais, bet ne mazāk svarīgais – tā nav cilvēka smadzeņu darba rezultāts. Santana Dharma ir dievišķā atklāsme, kas dod simtprocentīgu garantiju. Mēs arī neizmantojam citas austrumu okultās sistēmas vai paņēmienus, jo tie nav saderīgi ar Sanatana Dharmu, ja Jūs to nopietni studējat.

Papildus informāciju par Šivas centru Jūs varat atrast Šivas centra vietnē.

1. Kas kontrolē?
1.1 Ir svarīgi saprast, kurš ir atbildīgs par Jūsu datu drošību. Mēs “kontrolējam” visus tos personas datus, kas savākti ar mērķi nodrošināt šajā Konfidencialitātes politikā aprakstītos pakalpojumus. Tas nozīmē, ka mēs esam tie, kas izlemj, kā un kāpēc Jūsu dati tiek izmantoti, un kas nodrošina, lai Jūsu dati tiktu apstrādāti likumīgi un droši.

1.2. Mēs esam iecēluši datu aizsardzības inspektoru (DAI), kurš Šivas centrā ir atbildīgs par to, lai Jūsu dati tiktu apstrādāti saskaņā ar šo Konfidencialitātes politiku un likumu. Ar mūsu DAI var sazināties, nosūtot e-pastu uz adresi dataprotection.shivacenter@gmail.com.

2. Kādus datus mēs ievācam un no kurienes?
2.2 Mēs arī ievācam to informāciju, kuru Jūs pēc brīvas gribas mums sniedzat, kad vēršatires pie mums ar jautājumiem, sūdzībām, komentāriem vai atzinībām, kā arī to informāciju, kuru Jūs pēc brīvas gribas publicējat mūsu platformas publiskajās sadaļās (Brīvprātīgie dati).

2.3 Mēs apkopojam informāciju par to, kā Jūs lietojat Šivas centra vietnes, izmantojot sīkfailus un līdzīgas tehnoloģijas. Tas ietver Jūsu apskates vēsturi, IP adreses, ierīces identifikatorus un informāciju par to, cik ilgi esat palicis noteiktās lapās vai kādas lapas esat noklikšķinājis (Uzvedības dati). Sīkāku informāciju par to varat atrast mūsu Sīkdatņu politikā. Mēs arī reģistrējam un izmantojam informāciju par jebkādām pakalpojumu kļūdām vai pārtraukumiem, kas Jums radušies, lai varētu veikt Šiva centra vietņu uzlabošanu.

3. Kādiem mērķiem mēs izmantojam Jūsu datus?
3.1 Ir svarīgi, lai Jūs saprastu, kā un kāpēc mēs izmantojam personas datus, ko mēs apkopojam par Jums. Šajā sadaļā ir izklāstīti dažādi mērķi, kādiem mēs apstrādājam personas datus un kādi personas dati mums ir vajadzīgi katram mērķim.

3.2 Jūsu konta pārvaldīšana un pakalpojumu sniegšana

3.2.1 Mēs izmantojam Jūsu Konta datus un Uzvedības datus, lai izveidotu, pārvaldītu un administrētu Jūsu kontu, nodrošinātu Jums iespēju ieiet Jūsu kontā un sniegtu Jums tos Šiva centra pakalpojumus, kurus jūs pieprasāt.
3.2.3 Mēs izmantojam Jūsu brīvprātīgos datus, lai atbildētu uz Jūsu jautājumiem, sūdzībām vai komentāriem un nodrošinātu, ka tie tiek atbilstoši apstrādāti. Ja Jūsu sniegtie Brīvprātīgie dati satur kādas īpašas personas datu kategorijas (piemēram, informāciju par Jūsu veselību, rasi vai reliģiju), Jums jāpārliecinās, ka, pirms sniedzat šo informāciju, jūs neiebilstat, ka mēs izmantosim šos Brīvprātīgos datus mērķiem, kas noteikti šajā Konfidencialitātes politikā.

3.4 Mūsu pakalpojumu uzlabošana

3.4.1 Mēs izmantojam Konta datus, Uzvedības datus un Brīvprātīgos datus, lai uzraudzītu, analizētu un uzlabotu Šivas centra pakalpojumus. Mēs izmantojam šos datus, lai izprastu, kāds saturs un pakalpojumi mūsu lietotājiem ir visinteresantākie un patīkamākie, kā arī lai identificētu kļūdas un testētu funkcionalitāti. Tas ļauj mums nodrošinām Jums vislabākos iespējamos produktus un pakalpojumus.

3.5 Mārketings un reklāma

3.5.1. Mēs izmantojam Konta datus, Uzvedības datus un Trešo personu datus mārketinga un reklāmas nolūkos. Jums var tikt nosūtītas personalizētas reklāmas, kurās ietverts Jūsu vārds. Plašāku informāciju par to, kā mēs to darām, skatiet sadaļā Kā mēs izmantojam Jūsu datus mārketinga un reklāmas nolūkos? zemāk.

3.10 Kā mēs izmantojam anonīmus datus?

3.10.1. Dažiem mērķiem mēs izmantojam apkopotus un anonimizētus datus, piemēram, lai izprastu, kāda veida saturs lietotājiem patīk. Kad dati tiek lietoti šajos nolūkos, tie neļauj identificēt Jūs vai kādu citu individuālu lietotāju.

4 Kā mēs izmantojam Jūsu datus mārketinga un reklāmas nolūkos?
4.1. Šivas centra pakalpojumi tiek pilnībā finansēti no Jūsu veiktajiem pirkumiem. Tāpēc mārketings un reklāma ir mūsu darbības galvenās sastāvdaļas. Šajā sadaļā ir izklāstīts, kādi ir mārketinga un reklāmas veidi, ko mēs izmantojam, un kā Jūsu dati tiek izmantoti katram darbības veidam.

4.2 E-pasta mārketings

4.2.1 Mēs izmantosim Jūsu e-pasta adresi, lai nosūtītu Jums e-pasta mārketingu (ieskaitot mūsu jaunumus), ja esat pieteicies to saņemt.
4.2.2 Jūs varat jebkurā laikā atteikties no e-pasta mārketinga saņemšanas vai nu sekojot atrakstīšanām instrukcijām jebkurā no mūsu e-pasta mārketinga ziņām, vai veicot izmaiņas sava konta uzstādījumu sadaļā “Man saziņa”. Var paiet līdz 48 stundām, lai jūsu veiktās izmaiņas stātos spēkā un tās neattieksies uz mārketinga e-pastiem, kuri jau ir izveidoti un to izsūtīšana paredzēta kādā nākotnes datumā.

4.2.3. Ja atteiksieties no e-pasta mārketinga, mums tomēr ik pa laikam būs jānosūta Jums ar apkalpošanu saistīti e-pasta ziņojumi, piemēram, informācija par mūsu pakalpojumu izmaiņām.

4.6 Mūsu pašu pakalpojumu veicināšana citās platformās
4.6.1 Mēs arī reklamējam savu saturu un funkcijas, izmantojot trešo pušu platformas, piemēram, sociālo mediju vietnes.
4.6.2 Mūsu saturs var parādīties trešo pušu vietnēs, balstoties tikai uz Jūsu uzvedību šajās vietnēs (piemēram, pēc tam, kad Jūs vietnē Facebook nospiežat Patīk mūsu zīmolam vai tā saturam), vai uz Jūsu tīklā esošo cilvēku darbībām (piemēram, kāds draugs Jūsu Facebook tīklā nospiež Patīk mūsu zīmolam vai tā saturam, tāpēc tas parādās Jūsu ziņu plūsmā). Šīs zīmola ziņas kontrolē trešās puses vietne, bet Jums var būt iespēja atjaunināt savas preferences, lai apturētu šos ziņojumus nākotnē (piemēram, varat pielāgot Jūsu ziņu plūsmu Facebook, izmantojot “News Feed Preferences”).

5. Kāds ir Jūsu datu izmantošanas juridiskais pamats?
5.1. Datu aizsardzības likums nosaka, ka mums ir jāpaziņo juridiskais pamats, uz kuru mēs balstāmies, apstrādājot Jūsu personas datus mērķiem, par kuriem mēs Jums paziņojām. Šajā sadaļā ir norādīts, kāds ir šis juridiskais pamats attiecībā uz katru no iepriekš minētajiem mērķiem.

5.2 Izņemot e-pasta mārketingu, mēs apstrādājam Jūsu personas datus visiem mērķiem, kas norādīti sadaļā Kādiem mērķiem mēs izmantojam Jūsu datus? un Kā mēs izmantojam Jūsu datus mārketinga un reklāmas nolūkos? iepriekš, pamatojoties uz to, ka šo aktivitāšu veikšana ir mūsu likumīgās interesēs vai arī to trešo personu likumīgās interesēs, ar kurām mēs dalāmies ar Jūsu datiem. Sīkāka informācija par šīm interesēm ir izklāstīta turpmāk.

Mērķis: Jūsu konta pārvaldība un pakalpojumu sniegšana
Likumīgas intereses: Lai nodrošinātu, ka Šiva centra vietnes lietotājiem ir vislabākā iespējamā pieredze; lai palielinātu skatījumu daudzumu un tādējādi palielinātu finansējumu mūsu izglītības saturam.

Mērķis: uzlabot mūsu pakalpojumus
Likumīgās intereses: Lai nodrošinātu, ka mēs turpinām uzlabot mūsu pakalpojumus un nodrošināt mūsu lietotājiem vislabāko un efektīvāko pakalpojumu.

Mērķis: reklāma
Likumīgas intereses: Sniegt jums atbilstošu reklāmu, lai nodrošinātu, ka Jums ir vislabākā pieredze, izmantojot Šiva centra pakalpojumus.

9. Ko mēs kopīgojam Jūsu datus?
9.1. Dažos gadījumos mums ir jākopīgo Jūsu personas dati ar dažām trešajām personām. Tas ietver arī gadījumus, kad mēs izmantojam trešo pušu piegādātājus, lai veiktu dažādus pakalpojumus. Trešās puses piegādātāji, ar kuriem mēs kopīgojam Jūsu personas datus, ir šādi:

9.1.1 IT pakalpojumu sniedzēji, kas palīdz mums pārvaldīt mūsu IT sistēmas un nodrošināt to drošību;

9.3 Mēs arī kopīgosim Jūsu personas datus ar trešajām personām šādos apstākļos:

9.3.1. Ja esat konkrēti piekritis, ka mēs dalāmies ar Jūsu datiem ar konkrētu trešo personu; un

9.3.2. Ja mums to prasa vai atļauj likums, vai lai aizsargātu vai īstenotu savas tiesības vai trešo personu tiesības.

9.4 Mēs nenododam un neuzglabājam Jūsu personas datus ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ). Gadījumā ja mēs nākotnē pārsūtīsim Jūsu datus ārpus EEZ, mēs informēsim Jūs par to un nodrošināsim, ka saņēmējs nodrošinās atbilstošu Jūsu personas datu aizsardzības līmeni.

9.6. Ņemiet vērā, ka kopīgojot Šiva centra saturu sociālajos medijos, Šiva centra vietnēs nospiežot Facebook vai Twitter kopīgošanas pogas, attiecīgā sociālo mediju platforma zinās, kurā lapā Jūs esat, lai kopīgotu šo lapu. Šīs informācijas izmantošanu reglamentē attiecīgās sociālo mediju platformas konfidencialitātes politika, un, noklikšķinot pogu “Kopīgot”, nekādi citi Šivas centra rīcībā esošie personas dati ar šo platformu netiek kopīgoti.

10. Cik ilgi mēs glabājam Jūsu datus?
10.1 Mēs glabāsim visus Jūsu personas datus tik ilgi, kamēr Jūsu Šiva centra konts paliks atvērts. Jūs jebkurā laikā varat aizvērt savu kontu, nosūtot e-pastu uz dataprotection.shivacenter@gmail.com. Ja to izdarīsiet, pēc Jūsu konta slēgšanas mēs cik ātri vien varēsim anonimizēsim visus Jūsu konta datus. Visa cita informācija par jums, piemēram, Uzvedības dati, arī tiks pilnībā anonimizēta.

10.2. Ja Jūsu konts būs neaktīvs divus gadus, mēs nosūtīsim jums atgādinājuma e-pastu ar atgādinājumu izmantot Jūsu kontu. Ja Jūs joprojām neizmantosiet savu kontu, mēs nosūtīsim vēl vienu atgādinājuma e-pasta ziņojumu, pēc kā dzēsīsim Jūsu kontu un anonimēsim Jūsu personas datus, kā norādīts iepriekš.

10.3. Mums, iespējams, būs jāsaglabā Jūsu dati pēc konta slēgšanas ierobežotiem mērķiem, piemēram, ja mums būs vajadzīgi Jūsu dati, lai atbildētu uz visām Jūsu iesniegtajām sūdzībām vai pretenzijām. Šādā gadījumā mēs saglabāsim datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu šos mērķus.

10.5. Jūsu iesniegtie Brīvprātīgie dati tiks glabāti divus gadus pēc iesniegšanas, pēc tam tie tiks anonimizēti.

10.6 Mēs paturam tiesības izdzēst lietotāja kontu bez brīdinājuma un paskaidrojumiem, ja tas pārkāpj vispārpieņemtas uzvedības normas.

11. Kādas tiesības jums ir?
11.1 Saskaņā ar datu aizsardzības likumu Jums ir vairākas tiesības. Šīs tiesības un to izmantošanas iespējas ir izklāstītas šajā sadaļā. Mums parasti būs jālūdz Jūs apliecināt savu identitāti, pirms mēs varēsim atbildēt uz pieprasījumu izmantot kādu no šajā sadaļā minētajām tiesībām, un mums, iespējams, būs jālūdz Jums sniegt papildus informāciju, piemēram, lai palīdzētu mums atrast personas datus, kas attiecas uz Jūsu pieprasījums.

11.2. Mēs atbildēsim uz visiem lūgumiem izmantot Jūsu tiesības, cik ātri vien iespējams, un ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc Jūsu pieprasījuma un nepieciešamā personu apliecinošā dokumenta vai papildus informācijas saņemšanas. Ja Jūsu pieprasījums ir īpaši sarežģīts vai ja esat veicis lielu pieprasījumu, mēs atbildēsim ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā. Šādā gadījumā mēs informēsim Jūs, cik ātri vien iespējams, un paskaidrosim, kāpēc mums ir nepieciešams ilgāks laiks, lai atbildētu.

11.3 Tiesības piekļūt Jūsu informācijai
11.3.1 Jūs varat piekļūt visiem sava konta datiem, izmantojot sava konta iestatījumu sadaļu “Personiskā informācija”.
11.3.2 Jums arī ir tiesības lūgt mums nosūtīt Jums konta datu kopiju un visus citus personas datus, kurus mēs par Jums glabājam (ar dažiem izņēmumiem). Pieprasījums izmantot šīs tiesības tiek saukts par “tēmas piekļuves pieprasījumu”, un tas jāiesniedz rakstiski, sūtot uz  vai uz SIA “AMRITAS AVOTS”, reģ. nr.: LV40003264344, Brīvības ielas 103 — 2a, Rīga, LV-1001, Latvija.

11.4 Tiesības iebilst pret Jūsu informācijas apstrādi
11.4.1 Jums ir tiesības iebilst pret to, ka mēs apstrādājam jebkādus personas datus, kurus mēs apstrādājam, ja kā juridisko pamatu mēs izmantojam likumīgās intereses. Tas ietver visus Jūsu personas datus, kurus mēs apstrādājam visos šajā konfidencialitātes politikā noteiktajos nolūkos, izņemot Jūsu e-pasta adreses izmantošanu, lai nosūtītu Jums mārketinga informāciju ar Jūsu piekrišanu (bet Jūs jebkurā laikā varat atsaukt šo savu piekrišanu).

11.4.2 Ja mums būs pārliecinoši likumīgi iemesli turpināt Jūsu personas datu apstrādi, mēs varēsim to turpināt. Pretējā gadījumā mēs pārtrauksim Jūsu personas datu apstrādi.
11.4.3 Jūs varat izmantot šīs tiesības, nosūtot e-pastu uz dataprotection.shivacenter@gmail.com.

11.5 Tiesības attiekties no mārketinga e-pastiem
11.5.1 Jums ir tiesības attiekties no mūsu tiešā mārketinga un reklāmas. No reklāmām, kuras vairs nevēlaties saņemt, Jūs varat atteikties sava konta iestatījumu sadaļā “Mani sakari” un “Privātuma iestatījumi. No e-pasta mārketinga Jūs varat atteikties, izmantojot jebkuru no mūsu e-pasta mārketinga paziņojumiem.
11.5.2 Lūdzu, ņemiet vērā, ka var būt nepieciešams kāds neilgs laika brīdis, līdz atteikuma pieprasījumi stājas spēkā. Laiks, kurā atteikums no katra veida mārketinga un reklāmas veida stājas spēkā, ir sniegts iepriekš sadaļā Kā mēs izmantojam jūsu datus mārketinga un reklāmas nolūkos?
11.5.3 Plašāka informācija par atteikšanos no mārketinga un reklāmas tiek sniegta iepriekš sadaļā Kā mēs izmantojam jūsu datus mārketinga un reklāmas nolūkā?

11.6 Tiesības lūgt veikt neprecīzu datu labojumus
11.6.1 Jums ir tiesības lūgt mums izlabot neprecīzus datus, kas mums ir par Jums. Ja mēs esam pārliecināti, ka Jūsu sniegtie jaunie dati ir precīzi, mēs veiksim Jūsu personas datu labojumus cik ātri vien iespējams.
11.6.2 Jūs varat atjaunināt savus personiskos datus jebkurā laikā, izmantojot sava konta iestatījumus.

11.7 Tiesība lūgt dzēst Jūsu datus
11.7.1 Noteiktos gadījumos Jums ir tiesības pieprasīt dzēst Jūsu personas datus, piemēram, ja mēs esam apstrādājuši Jūsu datus nelikumīgi vai ja mums vairs nav vajadzīgi dati šajā Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.
11.7.2 Aizverot kontu, mēs pilnībā anonimizēsim visus mūsu rīcībā esošos Jūsu personas datus, kā norādīts iepriekš sadaļā Cik ilgi mēs saglabājam jūsu datus? Tas nozīmē, ka tie vairs nebūs identificējami ar Jums un vairs nebūs „personas dati”.
11.7.3 Ja Jūs lūdzat mūs dzēst Jūsu personas datus un piekrītat Jūsu konta slēgšanai, mēs slēgsim Jūsu kontu un pilnībā anonimizēsim Jūsu personas datus, kā norādīts iepriekš. Ja Jūs lūdzat, lai mēs dzēšam Jūsu personas datus, bet nevēlaties, lai Jūsu konts tiktu slēgts, mēs, iespējams, nevarēsim to ievērot vai būsim tiesīgi to neievērot, jo lai Jūsu konts varētu palikt atvērts, mums parasti jāturpina apstrādāt Jūsu datus personiski identificējamā veidā.
11.7.4 Ja vēlaties iesniegt pieprasījumu izmantot šīs tiesības, lūdzu, sazinieties ar dataprotection.shivacenter@gmail.com. Ja saskaņā ar likumu mums ir jāpilda Jūsu pieprasījums, mēs pilnībā anonimizēsim Jūsu datus tā, lai tie vairs nebūtu personas dati, un tos nevarētu izmantot, lai Jūs identificētu.

11.8 Tiesības lūgt ierobežot Jūsu datu apstrādi
11.8.1 Dažos gadījumos Jūs varat lūgt mums ierobežot Jūsu personas datu apstrādi, piemēram, ja Jūs domājat, ka personas dati ir neprecīzi, un mums ir jāpārbauda to precizitāte, vai arī, ja mums dati vairs nav vajadzīgi, bet Jums ir nepieciešams, lai mēs tos saglabātu, lai Jūs varētu izmantot savas likumīgās tiesības.

11.8.2 Personisko datu apstrādes ierobežošana nozīmē, ka mēs saglabājam Jūsu personas datus un neveicam nekādu turpmāku apstrādi, izņemot ja Jūs tam piekrītat vai mums ir jāapstrādā dati, lai iesniegtu juridisku prasību vai aizsargātu trešo personu vai sabiedrību.

12. Kā Jūs varat ar mums sazināties? 
12.1 Ja jums ir kādi jautājumi vai bažas par šo konfidencialitātes politiku un/vai mūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mūsu datu aizsardzības inspektoru pa šo e-pastu: dataprotection.shivacenter@gmail.com.

13. Ko darīt, ja Jums ir sūdzība?
13.1 Jums ir tiesības sūdzēties Informācijas komisāra birojā, kas regulē datu aizsardzības atbilstību Latvijā, ja neesat apmierināts ar to, kā mēs esam apstrādājuši Jūsu personas datus.

14. Kas notiek, ja šajā politikā tiek veiktas izmaiņas?
14.1 Iespējams, ka laiku pa laikam šajā konfidencialitātes politikā tiks veiktas izmaiņas. Visas mūsu veiktās izmaiņas tiks publicētas šajā lapā. Ja tiks veiktas būtiskas izmaiņas, iespējams, ka mēs par tām paziņosim Jums pa e-pastu.

Politika labota 2018.gada 25.maijā

Atmaksas iemesls