Šiva Adžira Prašna – steidzams jautājums un steidzama atbilde
Lai saņemtu atbildi uz steidzamu jautājumu, jums jāseko instrukcijai. Jūs varat uzdot savu jautājumu latviešu, krievu vai angļu valodā. Tikai, lūdzu, formulējiet jautājumu īsi, lai atbilde uz jautājumu būtu “JĀ” vai “NĒ”.

Šiva Laghu Prašna - atbilde uz VIENU īsu jautājumu, ar īsu rakstisku komentāru no Šivadži Guru


ĀTRĀ ASTROLOĢISKĀ PALĪDZĪBA

ŠIVA ADŽIRA PRAŠNA

Pie manis bieži vēršas ļaudis, kuri vēlas saņemt steidzamas atbildes uz ļoti konkrētiem un izšķiroši svarīgiem jautājumiem un tādēļ nevar gaidīt vairākas nedēļas, lai nonāktu pie manis uz konsultāciju un saņemtu nepieciešamo atbildi. Lai atrisinātu šo akūto problēmu, radās ideja izveidot ātro astroloģisko palīdzību – ātras atbildes uz steidzamiem un konkrētiem jautājumiem.

Tagad jums ir iespēja saņemt steidzamu atbildi uz jebkuru konkrētu jautājumu par jebkuru jūs interesējošu tēmu. Taču jautājumam jābūt tādam, kuram nepieciešama atbilde „Jā” vai „Nē” – tātad svarīgākais ir apstiprinājums vai noliegums. Piemēram, „vai to pirkt?”, „vai to pārdot?”, „vai pieņemt šo piedāvājumu?”, „vai laulāties ar šo cilvēku?”, „vai piekrist šim darba vai biznesa piedāvājumam?”, „vai ar šo cilvēku var sadarboties?”, „vai aizdot šim cilvēkam naudu?”, „vai ņemt kredītu?” utt. Jūs saņemsiet no manis īsu atbildi – „Jā” vai „Nē”. Ja jums nepieciešama izvērsta atbilde, ja jums ir vairāki jautājumi vai ja ir dažādi jautājumi, kas ir savstarpēji saistīti, jums jāvēršas pie manis, izmantojot Skype konsultāciju vai konsultāciju pie manis „Šivas centrā”.

Lai saņemtu steidzamo atbildi, būs jāievēro instrukcija. Savu jautājumu varat uzdot latviešu, krievu vai angļu valodā. Tikai, lūdzu, noformulējiet jautājumu kodolīgi, lai uz to tiktu atbildēts ar „Jā” vai „Nē”. Galu galā šī atbilde ir pats svarīgākais un no tās būs atkarīga jūsu rīcība.

Šiva Adžira Prašna strādā 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, bet lūdzu, ievērojiet atšķirību laika joslās, jo pa nakti ir jāguļ, nevis jādomā.

ŠIVA LAGHU PRAŠNA:

Atbilde uz VIENU konkrētu jautājumu ar īsu Šivadžī Guru rakstisko komentāru.