Bērna piedzimšanas un vārda došanas Homa

Šo Homu veic pēc 10. dienas no piedzimšanas.

Lai saņemtu pilnu Upāju komplektu ir ieteicama individuāla konsultācija.

Ieteicamas lekcijas par bērniem un visu, kas ar viņiem ir saistīts:


Cena:  243.99