Konsultācija korporatīvās uzņēmējdarbības jautājumos līdz 80 min.

Šī konsultācija ietver situācijas, plānu, projektu un citu ar jūsu biznesu saistītu jautājumu analīzi. Tiks sniegtas konkrētas atbildes uz jūsu jautājumiem. Turklāt tā ietver partneru, darbinieku, jūsu ģimenes locekļu un citu, ar jūsu biznesu saistītu un to ietekmējušo personu attiecību analīzi, kā arī attiecības ar valsti. Tiks sniegti padomi un ieteikumi, kā arī, pats galvenais, īpašās Vēdiskās un Tantriskās Upājas (Karmas ietekmes un izmainīšanas instrumenti), lai mainītu pašreizējo vai gaidāmo situāciju un sasniegtu labāko rezultātu, un daudz kas cits.


Cena:  648.99