Pirmā matu griešanas Homa

Šo Homu veic 2-3 gadā, ilgam mūžam un labākai veselībai.

Lai saņemtu pilnu Upāju komplektu ir ieteicama individuāla konsultācija.

Ieteicamas lekcijas par bērniem un visu, kas ar viņiem ir saistīts:


Cena:  243.99