Vēdiskie rituāli

Vēdiskie rituāli (Homas, Pūdžas, Jagjas, Vivāha, Tarpana, Šraddha un citi) – ir neatņemama Upāju sistēmas daļa Sanātana Dharmā, kas pārstāv spēcīgāko Karmas labošanas instrumentu, kura dēļ cilvēks piedzimst uz Zemes. Tūkstošgažu laikā Bramini pildīja šīs svētas procedūras, lai cilvēkiem, kas iet attīstības un transformācijas ceļu, būtu iespēja atrisināt problēmas, uzlabot savu dzīvi, attīstīt apziņu un, gala rezultātā, transformēt to, iegūstot savu Dievišķo dabu. Šivas Centrs pilda šos rituālus un saskaņā ar Jūsu vajadzībām, jūs varat tajos piedalīties.

Jums ir iespēja apmeklēt kopējās Homas un Pūdžas, sekojiet mūsu jaunumiem.

Kā arī piedalīties individuālajās Pūdžās un Homās, kas nepieciešami tieši jums. Sīkāk par tiem var uzzināt konsultācijā vai caur Šiva Nādī Sanhita (palmu lapas). Pāriet uz Pudžu un Homu sadaļu (Vēdu rituāli) var augšējā daļā.

Atmaksas iemesls